Eerdere lezingen 2021 – 2022

Print Friendly, PDF & Email
2021
21-11-2021 - ‘Engagement en hoop op de Toverberg’; Maarten Doorman
Maarten Doorman is schrijver en filosoof. Hij doceert cultuurfilosofie aan de
Universiteit van Maastricht en is bijzonder hoogleraar Historische Cultuur in
Duitsland aan de Vrije Universiteit.
‘Hoe kunnen wij als Europeanen ons aanpassen en overleven? Welke middelen staan ons ten dienste in bestaande of dreigende crises of perioden?’
Binnen dit kader houdt filosoof en schrijver Maarten Doorman een lezing over de wereldgeschiedenis waarvan we deel uitmaken en waarvan we vaak vergeten dat die geschiedenis is. Hij doet dat aan de hand van de fenomenale roman Der Zauberberg (1924) van Thomas Mann. Die speelt in een sanatorium hoog in de bergen waar geen tijd lijkt te bestaan. Maar de geschiedenis gaat gewoon door: aan het eind begint de Eerste Wereldoorlog. Het boek houdt ons zo een prachtige spiegel voor in het meningencircus van vandaag. Grote literatuur doet precies dat: het schildert engagement in de afzondering en wekt hoop in de beschrijving van het uitzichtloze.