Eerdere lezingen 2021 – 2022

Print Friendly, PDF & Email
2022
06-02-2022 - "Slavernij in heden en verleden"; Alex van Stipriaan Luiscius
Alex van Stipriaan Luiscius was hoogleraar Caribische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit en o.a. schrijver van het boek ‘Rotterdam in slavernij’.
Agnietenconvent en de Stichting 21 maart buigen zich over "Ons ongemakkelijk verleden".
Op 1 juli 1863 schafte Nederland als één van de laatste Europese landen de slavernij af. De tot slaaf gemaakten werden van iemands eigendom nu personen, mensen met een achternaam. Er kwam een eind aan uitbuiting, ontmenselijking, maar niet aan achterstelling: de ambtenaren van de Burgerlijke stand stonden geen Nederlandse namen toe: geen Jansen, wel Janzen ; geen Mok (de plantage eigenaar), maar wel bijvoorbeeld (Anton) Van de Kom.
24-03-2022 - "Hoe gastvrij was en is Gouda?"; prof. dr. Paul H.A.M. Abels,
Paul H.A.M. Abels, historicus en bijzonder hoogleraar "Governance of Intelligence and Security Services" aan de Universiteit Leiden.
Enkele Gouwenaars nemen in deze weken Oekraïense vluchtelingen in hun eigen huis op, zonder precies te weten wie ze zijn en hoelang ze zullen blijven. Deze ongekende gastvrijheid was niet altijd vanzelfsprekend. In deze lezing gaat Paul Abels terug in de geschiedenis om te zien hoe gastvrij Gouda voor vreemdelingen is geweest. Maar liefst tien migratiebewegingen uit een ver en minder ver verleden passeren daarbij de revue. Telkens komt daarbij de vraag aan de orde hoe gastvrij de stad en haar inwoners waren voor nieuwkomers. Waren er door de eeuwen heen verschillen? En wat waren de motieven en gedragingen van zowel de gast als de ontvangende omgeving? Naar antwoorden op deze en andere vragen gaat Abels op zoek, die zelf als ‘Heimatvertriebene-om-den-brode” ook persoonlijk een migratiegeschiedenis kent.
2021
21-11-2021 - ‘Engagement en hoop op de Toverberg’; Maarten Doorman
Maarten Doorman is schrijver en filosoof. Hij doceert cultuurfilosofie aan de
Universiteit van Maastricht en is bijzonder hoogleraar Historische Cultuur in
Duitsland aan de Vrije Universiteit.
‘Hoe kunnen wij als Europeanen ons aanpassen en overleven? Welke middelen staan ons ten dienste in bestaande of dreigende crises of perioden?’
Binnen dit kader houdt filosoof en schrijver Maarten Doorman een lezing over de wereldgeschiedenis waarvan we deel uitmaken en waarvan we vaak vergeten dat die geschiedenis is. Hij doet dat aan de hand van de fenomenale roman Der Zauberberg (1924) van Thomas Mann. Die speelt in een sanatorium hoog in de bergen waar geen tijd lijkt te bestaan. Maar de geschiedenis gaat gewoon door: aan het eind begint de Eerste Wereldoorlog. Het boek houdt ons zo een prachtige spiegel voor in het meningencircus van vandaag. Grote literatuur doet precies dat: het schildert engagement in de afzondering en wekt hoop in de beschrijving van het uitzichtloze.