Organisatie

Print Friendly, PDF & Email

Het bestuur van de Stichting Agnietenconvent wordt gevormd door:

Nico Koning Voorzitter
Pim Bolsterlee Secretaris
Paul van Horssen Penningmeester
Jook Elshout-ten Haaf Lid
Herbert Pos Lid