Wie zijn wij

Stichting Agnietenconvent

Doel: Het doel van de stichting is het faciliteren van bezinning door het organiseren van lezingen en discussie over maatschappelijke, politieke, ethische en zingevingsvraagstukken en over culturele, spirituele en levensbeschouwelijke onderwerpen. 

Wie: Wij zijn een niet-gesubsidieerde stichting bestaande uit onbetaalde vrijwilligers.

Voor wie: De doelgroep bestaat uit inwoners van de regio Gouda en Bodegraven-Reeuwijk e.o. die geïnteresseerd zijn in de hiervoor genoemde thema’s.

Waarvan: Giften en donaties zijn van harte welkom op  NL89 ASNB 8821 8167 53 ten name van P, van Horssen o.v.v. gift (eenmalig) of donatie (periodiek). Verder vragen wij voor de lezingen een bescheiden bijdrage.

Sinds: In 1993 zijn wij begonnen elk winterseizoen in de periode van oktober t/m april een zestal lezingen te organiseren.
Deze worden meestal s’ zondags gehouden van 11.45 – 13.15 uur. Deur open om 11.20 uur.

De toegang bedraagt € 5,00 (u mag ook meer bijdragen). Wij betalen hiermee de kosten van de spreker, de huur van de locatie en overige zaken zoals koffie en thee.

U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee. De lezing begint om 11.45 uur en duurt ca. 45 minuten. Daarna is er een pauze van 15 minuten met wederom een kopje koffie of thee. Van 12.45 – 13.15 uur is er gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen.

Alle lezingen worden gehouden in de Agnietenkapel,
Nieuwe Markt 100 in Gouda, 11.45 – 13.15 uur

Print Friendly, PDF & Email