Wie zijn wij

Print Friendly, PDF & Email

Het Agnietenconvent is een onafhankelijke stichting met als doel het faciliteren van bezinning door het organiseren van lezingen en discussie over maatschappelijke, politieke, ethische en zingevingsvraagstukken en over culturele, spirituele en levensbeschouwelijke onderwerpen.

Onze niet-gesubsidieerde stichting is in 1993 begonnen met het organiseren van jaarlijks een 6-tal lezingen in de periode oktober t/m april en bestaat uit onbetaalde vrijwilligers.

Voor wie:
Wij richten ons tot inwoners van de regio Gouda en Bodegraven-Reeuwijk e.o. die geïnteresseerd zijn in de hiervoor genoemde thema’s.

Alle lezingen worden gehouden in de Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100 in Gouda.
De toegang bedraagt € 5,00. Wij betalen hiermee de kosten van de spreker, de huur van de locatie en overige zaken zoals koffie en thee.
U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee. De lezing begint om 11.45 uur en duurt ca. 45 minuten. Daarna is er een pauze van 15 minuten met wederom een kopje koffie of thee.
Van 12.45 – 13.15 uur is er gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen.

Giften en donaties zijn van harte welkom op NL12 INGB 0000 3839 24 van Stichting Agnietenconvent o.v.v. gift (eenmalig) of donatie (periodiek).