Eerdere lezingen 2023

2023
12-03-2023 – Hoe nieuw is het ‘nieuwe’ antisemitisme? – Bart Wallet.
Stichting Agnietenconvent en de Stichting Gouds Metaheerhuis buigen zich dit jaar over het thema “Confrontaties”
Bart Wallet is hoogleraar Joodse studies: vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis, in het bijzonder in Amsterdam, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Hoe nieuw is het ‘nieuwe’ antisemitisme?
Geschiedenis en actualiteit van een omstreden term.
Antisemitisme is een antiliberale ideologie. Joden als abstractie fungeren erin voor alles wat negatief is. Anti-Joodse stereotypen sluimeren als ‘silent sleepers’. Er kunnen beelden en stereotypen bijkomen, maar ze verdwijnen zelden. Ze sluimeren totdat er zich iets voordoet waarbij een beeld uit het repertoire wordt gehaald en als verklaring gelanceerd. Dat is nu ook het geval bij complottheorieën als QAnon.
16-04-2023 – ‘De waarde van woede. Over opstandigheid en rechtvaardigheid’ – Nico Koning
Nico Koning is andragoloog. Hij doceerde filosofie en ethiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Met Hans Achterhuis publiceerde hij ‘De Kunst van het vreedzaam vechten’ en meer recent publiceerde hij ‘De waarde van woede’.

Er zijn minder remmen op woede-uitingen dan vroeger. Woede is ook meer en meer verbonden met rechtsgevoel. Waar komt die verandering vandaan?
Nico Koning bespreekt zowel de Griekse als de Joodse wortels van dat moderne rechtsgevoel.
Woede kan een bron van emancipatie zijn, maar kan ook behoorlijk ontsporen. Het gaat vaak mis als woede gepaard gaat met machteloosheid.
Kan het spoor van een dergelijke heilloze omgooiwoede omgezet worden naar een creatieve vorm van rechtzetwoede?

Print Friendly, PDF & Email