Programma 2023 – 2024

Alle lezingen vinden plaats in de Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100, Gouda van 11.45 tot 13.15 uur.

Zoeken naar gemeenschappelijkheid

In de geschiedenis loopt een lijn van toenemende sociale vervlechting. Maar mensen verschillen nu eenmaal van elkaar en die verschillen leiden vaak tot geschillen. We zoeken in dit programma naar nieuwe bronnen van gemeenschapszin.  Dat zou kunnen bijdragen aan het vinden van minder riskante manieren om met geschillen om te gaan.

Voor de presentatie van de lezing van Carl Dijkstra op 14 januari j.l.: Locke en tolerantie 13.1.2024


26 november 2023     Lezing door Donald Pagrach i.s.m. Stichting Metaheerhuis

HERdenken, GEdenken, BEdenken – voorbij 4 en 5 mei

Stil staan bij 4 en 5 mei is niet genoeg. Gegeven de wereld waarin we nu leven, hebben we méér nodig dan herdenken en vieren. We moeten meer vooruit kijken dan naar het verleden kijken; vragen stellen over hoe we gezamenlijk naar een betere wereld kunnen groeien.
Juist die rampen van vroeger hebben de mensheid ook op nieuwe sporen gezet. Als we die sporen van toen zien en verder volgen kunnen we een vreedzamere samenleving bouwen.

Donald Pagrach was 12 jaar voorzitter van de Stichting Gouds Metaheerhuis. Hij geeft vaak gastlessen over het Jodendom en over de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog.


10 december 2023     Lezing door Evalien de Haan

Mensenrechten in de Goudse geschiedenis

10 december is sinds 1948 de dag van de mensenrechten. Die draaien om integriteit en vrijheidsrechten, maar ook om de rechten van vreemden, vluchtelingen en gedetineerden. Zo kan gerechtigheid overgaan in barmhartigheid, een begrip met een rijke traditie. We moeten ook nu alert te blijven op de mate waarop onze samenleving rechtvaardig en barmhartig opereert. Dat vraagt om een terugblik op acht eeuwen samenleven in de stad waar we samenkomen: Gouda.

Evalien de Haan is geschiedkundige en heeft zich verdiept in veel aspecten van de geschiedenis van Gouda. Ze is sinds lang stadsgids in Gouda.


14 januari 2024          Lezing door Carl Dijkstra

Gouda tolerant?

Nederland (en zeker Gouda) heeft een lange traditie als het om tolerantie gaat. Maar soms dreigt het tij te keren. Juist in Gouda beleefde de Brief over tolerantie van de Britse Verlichtingsfilosoof John Locke zijn eerste druk. Zijn meesterwerk is in tijden van hevige polarisatie meer dan actueel. Aan de hand van het werk van Locke stelt Carl Dijkstra ons de vraag welke voorwaarden, maar ook welke grenzen aan tolerantie moeten worden verbonden.

Carl Dijkstra studeerde filosofie en fiscaal recht en doceert nu ‘recht en ethiek’ aan de Haagse Hogeschool.

Voor de presentatie van deze lezing, klik hier : Locke en tolerantie 13.1.2024


4 februari 2024    Lezing door Thijs Lijster m.m.v. Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk

Wat we gemeen hebben – een filosofie van de meenten

De crises van de afgelopen decennia hebben duidelijk gemaakt dat het neoliberalisme een fundamenteel onhoudbaar systeem is en ook het bijbehorende mensbeeld van de autonome homo economicus. Een mogelijk alternatief is het oude concept van de ‘meenten’ (commons), dat refereert aan een goed of bron dat niemands bezit is maar waar iedereen gebruik van kan maken. De meent (of ‘het gemeen’) veronderstelt bovendien een alternatief mens- en wereldbeeld.

Thijs Lijster is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie. In oktober 2022 verscheen zijn meest recente boek, namelijk Wat we gemeen hebben.


10 maart 2024            Lezing door Mariëtte Lock

Herenstraat

Bijna iedere stad kent een Herenstraat. De naam roept het beeld op van brede wegen en statige panden, maar in Gouda ligt de Herenstraat in een volkswijk. De documentaire fotoserie Herenstraat brengt de persoonlijkheden en achtergronden van de mensen in en rondom deze straat in beeld, waarbij is geprobeerd de ‘schoonheid van de verschillen’ te vangen.  Behalve foto’s met een blik op de straat komt het waarom van de serie aan de orde.

Mariëtte Lock is documentair fotograaf in Gouda. Zij studeerde eind 2022 af van de Fotoacademie met de fotoserie en het boek Herenstraat.


14 april 2024              Lezing door Nico Koning

Weg met het autonomie-ideaal

In de loop der eeuwen hebben we steeds meer vrijheden verworven en die vrijheden zijn ons veel waard. Een probleem is dat vrijheid vaak wordt verward met autonomie, ofwel zelfbepaling, zelfbeschikking, zelfregie.  Maar in werkelijkheid hebben we onze toegenomen vrijheid juist te danken aan ons vermogen om samen te werken, anderen in bepaalde opzichten na te volgen en dingen op elkaar af te stemmen.

Nico Koning is andragoloog en doceerde filosofie en ethiek. Recent publiceerde hij het boek De waarde van woede.


Nadere informatie ontvangt u t.z.t. op de website en via email voor degenen van wie het e-mailadres bij ons bekend is.
Alle lezingen vinden plaats  in de Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100 in Gouda, tussen 11.45 en 13.15 uur. Toegang: € 5,00

Print Friendly, PDF & Email